Skip to content

Zgodovina Festivala Spectrum

Festival Spectrum že od vsega začetka (od septembra 2001) organizira Društvo za promocijo komorne glasbe Spektrum. Festival je posvečen izključno komorni glasbi vseh obdobij s posebnim poudarkom na sodobni glasbi. V okviru festivala Spectrum je bilo do danes izvedeno več kot 130 koncertov z vrhunskimi mednarodno priznanimi slovenskimi in tujimi umetniki. V letu 2022 se bo v juliju pričela dvaindvajseta zaporedna sezona Festivala Spectrum.

Posebnost festivala:

  • hibrid med festivalom in koncertnim ciklusom
  • potujoči festival z rezidenco oz. glavnino koncertnih dogodkov v Ljubljani / v preteklih letih pa so bili koncerti Festivala Spectrum tudi v New Yorku, Londonu, Münchnu, Nordhornu, Beogradu, Rogaški in Idriji.

Strokovne recenzije komornih koncertov Festivala Spectrum vse od leta 2001 konstantno poudarjajo vrhunsko kvaliteto oziroma vrhunske umetniške dosežke tujih in domačih gostujočih glasbenih umetnikov, potem, ko je Festival Spectrum v oktobru 2009 s tremi koncerti v Gasteigu v Münchnu doživel velik uspeh izven Slovenije, je bil v letu 2010 Festival Spectrum sprejet tudi v slovito Carnegie Hall v New Y orku, kjer je ljubljanski klavirski trio Amael predstavil v prvem delu koncerta samo slovenske komponiste. Koncert v celoti, slovenski komponisti Lazar, Firšt in L.M. Škerjanc in izvajalci so bili deležni izjemnih odmevov, koncert je bil nagrajen z ovacijami mednarodne publike, v New York Concert Review (www.nyconcertreview.com/blog/?p=1030 ) pa je izšla odlična kritika, ki poleg izvrstne igre tria Amael z naslovom “A Top noch ensemble” posebno pozornost posveča slovenskim komponistom. 

Slabe tri tedne kasneje je bil tudi prvi koncert festivala Spectrum v Londonu, ponovno koncert tria Amael, kjer je bil podoben odmev in izvrstna kritika v The Classical Souce (www.classicalsource.com/db_control/db_concert_review.php?id=8755 )

Vabilo pa je prišlo tudi iz nemškega Norhorna, kjer so se trije koncerti Festivala Spectrum odvijali v začetku oktobra 2011. Poleg slovenskega klavirskega tria AMAEL, sta se z recitalom predstavili izvrstna japonska pianistka Mizuka Kano in izvrstna nizozenska violinistka Lisa Jakobs. 

Ponovno je za vse tri koncerte bila izvrstna kritika v nemškem časopisu “Grafschafter Nacrichten” (www.gn-online.de/Nachrichten /Das-Publikum-in-atemlose-Stille-versetzt-12545.html Z vsemi omenjenimi koncerti je Festival doživel izjemno mednarodno potrditev, tako da se bo poleg Ljubljane, kjer bo ostala glavnina koncertov Festivala Spectrum, vsako leto z manjšim številom koncertov pojavljal tudi v drugih svetovnih glasbenih prestolnicah, kar pa vsekakor predstavlja veliko mednarodno promocijo slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, in mednarodno prepoznavnost slovenskih umetnikov, ter festivala samega. 

Kritike: Festival Spectrum – kritike koncertov Festivala Spectrum v Ljubljani (od leta 2001 je bilo več kot 130 koncertov 

Festivala Spectrum izvedenih v Ljubljani), v New Yorkuv Londonuv Münchnu, v Nordhornu in v IdrijiObjave v medijih: Radio Slovenija – Glasbeni utrip, Danes do trinajstih, Delo, Dnevnik, Siol.net- kultura-dogodki (koncerti Ferstivala Spectrum v Ljubljani)Primorske novice (koncerti Festivala Spectrum v Idriji) 

Koncerti Festivala Spectrum v New Yorku, Londonu in Nordhornu so bili ocenjeni v: New York Concert Review – New York, The Classical Source – London, Music Opinion – London, Grafschafter Nachrichten – Nordhorn, Nemčija 

Največjo pozornost z objavami strokovnih kritik je od vsega začetka Festivalu Spectrum posvetil Radio Slovenija:
strokovne kritike uredništva za resno glasbo (kritiki Celarc, Križnar, Paš, Šetinc in drugi), ki se objavljajo v oddajah Danes do trinajstih in predvsem v oddaji Glasbeni utrip, pokrivajo vse od leta 2001 takorekoč vse koncerte festivala Spectrum v Ljubljani. 

V kritikah oddaj “glasbeni utrip” Radia Slovenija se konstantno pojavljajo odlične ocene, ki poudarjajo najvišjo kakovost mednarodnih koncertov Festivala Spectrum. Teh ocen se je nabralo v 22 letih več kot 40, 

zato kot našo največjo kritiško referenco smatramo oceno nekdanjega glavnega urednika Uredništva za resno glasbo Radia Slovenija, gospoda Mateja Venierja, ki potrjuje zgoraj navedeno, 

Izvleček: … naša glasbena redakcija redno pokriva koncerte Festivala Spectrum z recenzijami v naših oddajah kot so “glasbeni utrip”. Kritike naših strokovnih sodelavcev ugotavljajo vrhunsko kakovost koncertov Festivala Spectrum. Festival Spectrum je danes uveljavljen vrhunski mednarodni festival komorne glasbe. 

Matej Venier, urednik Uredništva za resno glasbo Programa Radia Slovenija 

Festival Spectrum se je v vseh dosedanjh sezonah potrdil kot vrhunski mednarodni festival komorne glasbe na katerem so se predstavili vrhunski domači in tuji umetniki, vsi gostujoči tuji umetniki pa so v Ljubljani izvajali in predstavljali sodobno glasbo in tudi glasbo drugih stilnih obdobij, ki je bila v Sloveniji prvič predstavljena, tako da je v Viteški dvorani številne koncerte Festivala Spectrum v preteklih sezonah posnel tudi Radio Slovenija. Festival Spectrum se glede na navedeno s svojim konceptom in programsko zasnovo, ter vrhunsko mednarodno kvaliteto gostujočih domačih in tujih umetnikov vsekakor uvršča med najvidnejše glasbene festivale v slovenskem kulturnem prostoru. 

Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana